آبان ۹, ۱۳۹۹

جراحی شقیقه

هرآنچه که باید درباره جراحی لیفت شقیقه (لیفت تمپورال) بدانید ! لیفت شقیقه که به عنوان “لیفت تمپورال ابرو و چشم” نیز شناخته می شود ، […]